Bu süreçlerde verilecek hizmetler özetle aşağıda sıralanmıştır;

• İncelemesi istenen defter ve belgelerin ön incelemelerinin yapılması,
• Defter ve belgeler ile diğer bilgilerin Vergi İnceleme Elemanı'nın denetimine sunması,
• İnceleme sonuçlanıncaya kadar Vergi İnceleme Elemanı'na gerekli açıklamaların yapılması,
• Vergi İnceleme Elemanı karşısında mükellefin haklarının savunulması,
Kontrol & Revizyon Hizmetleri

Personeliniz hileli ve yolsuz işlemler yapmıyor mu? Gelin kontrol edelim... içiniz rahat olsun....

Kontrol & Revizyon hizmetleri...

İşletmenizin ticari faaliyetleri sürecinde yapmış olduğu bütün işlemleri ve muhasebe
kayıtları belirli periyotlarda tek tek incelenmekte ve her bir işlemin yasalar
karşısındaki durumları değerlendirilmektedir. İncelemeler sonucunda yasalara aykırı
durumların ve olası hataların varlığının tespiti halinde ise aykırılıklar ve olası hatalı
işlemlerin çözümlenerek yasalara uygun hale getirilmesi sağlanmaktadır.